Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for 22. september 2008

Av Carl-Henrik Wolf Lund

Dagbladet har en god artikkel som belyser hvordan forholdene var i Afghanistan under Taliban-regimet. Tabliban-regimet var det mest ekstreme islamistiske styret verden noen gang har sett og var en blanding av sharia, eldgammel pashtunsk stammelov og Taliban-ledernes egne filosofier. Taliban-regimet hadde mot slutten kontroll over mer enn 90% av Afghanistan. De innførte lover og regler som man knapt kan fatte var mulig.

Les resten av innlegget her.

Read Full Post »

Av Hans Rustad

Konferansen av islamske stater, OIC, ønsker å definere ytringsfrihetens grenser. Det er en enveiskjørt gate. Kritikk av islam tolereres ikke. Seansen i Human Rights Council 13. mars 2008 er vel verdt å studere. Her skulle Roy Brown, stedlig representant ved FN i Geneve for International Humanist and Ethical Unions, legge frem et kritisk notat om religiøse restriksjoner på ytringsfriheten.

Les resten av innlegget her.

Read Full Post »

Av Jan Arild Snoen

Er islamismen totalitær? Bernt Hagtvet drøfter spørsmålet i Aftenposten 4. juli, og konkluderer med å peke på farer ved å bruke begrepet.
 
Han identifiserer noen likhetstrekk med Stalins, Hitlers og Mussolinis systemer, men også noen forskjeller. En naturlig konklusjon ville være at vi har å gjøre med ulike varianter av totalitarisme. Siden islamismen har mange ansikter, er det også naturlig at noen av disse er totalitære, andre bare autoritære.
 

Read Full Post »