Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for 28. september 2008

Kan religion og politikk skilles?

Det er et viktig spørsmål Thorbjørn Jagland tar opp i Dagsavisen 4. februar når han argumenter for at religion og politikk må skilles. Religionenes betydning i politikken kommer bare til å øke i tiden framover så det er fortjenstfullt at en sentral utenrikspolitiker som Jagland peker på dette. Men det dreier seg om en utvikling enda mer kompleks enn Jagland beskriver den.

Les resten av artikkelen her.

Read Full Post »

Nei, så skulle en jammen oppleve det òg. Endelig skjer det faktisk noe ute i den store, vide verden som den norske eliten, snakkende hoder og medier tilsynelatende er opptatt av at vi skal spille på lag med, og attpåtil implementere bindende lover fra – og så er det helt stille når et høyaktuelt internasjonalt forum står på dagsordenen i nesten hele Europa og andre land vi liker å sammenligne oss med? Skal tro hva det kan komme av?

I europeiske og andre demokratiske land går nå debatten om den planlagte rasismekonferansen i FN-regi – Durban II – bemerkelsesverdig høyt. Canada har allerede meldt avbud, da konferansen strider mot de canadiske prinsippene om anti-rasisme. Både Australia, USA, Storbritannia, Frankrike og Israel vurderer å boikotte den omstridte konferansen (..).

Les resten av artikkelen her.

Read Full Post »