Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for 4. desember 2008

I Klassekampen 21. september tar Nickey Zaheer Koranens sverdvers i sure 9 vers 5 i forsvar:

«Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag, så la dem gå. Allah er tilgivende, nåderik. «

Han sier at Koranen ble hovedsakelig formidlet i en periode da det muslimske samfunn var i krig; og den måtte derfor forholde seg til aggresjon som en realitet på en annen måte enn Jesus i sin tid var nødt til.

Denne påstanden er ikke riktig.

Les resten av artikkelen

Read Full Post »