Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for 22. desember 2008

Ny Muhammedfilm: En klokere mann i dag?

Den nederlandske politikeren og eksmuslimen Ehsan Jami, har i lengre tid bebudet en film om islamstifteren Muhammed. Mang en ledende politiker har vært bekymret for filmens innhold og reaksjoner fra ekstremistisk hold, og regjeringen sendte ut en pressemelding umiddelbart da filmen ble lansert: Den beklaget at Jami sårer muslimers følelser…

I filmen tar Muhammed i dag avstand til sitt eget ekteskap med Aisha, som ble fullbyrdet da jentungen var ni år gammel. Han fremstilles som en klokere mann som ønsker en moderne og tolerant tolkning av islam. Slikt kan det selvsagt bli bråk av i et Nederland som, ifølge Jami, blir mer og mer preget av islam og sharia.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »

Ungdommen i Rosengärd får nok en gang rettet søkelyset mot seg. Hva ligger til grunn for de voldelige opptøyene? Og hvem sloss de egentlig mot? Antropolog Aje Carlbom kaller etablissementets forklaring om ”utenforskap” for en ”ideologisk røre”.

Knapt et eneste europeisk land har gjort så mye for å integrere muslimer enn Sverige. Hvis ikke tankene ledes bort fra offerperspektivet, kommer Rosengärds ungdom vanskelig nærmere Sverige. Ungdommen trenger ikke flere moskeer. De trenger utdanningen og flere veier inn i det svenske samfunnet, konkluderer Carlcom.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »

Justisminister Knut Storberget vil verne religioner og den enkeltes religiøse følelser i en ny lov. – Dette er bekymringsfullt. Religioner bør ikke ha noe særskilt vern mot kritikk, sier HEFs Kristin Mile.

Ifølge en pressemelding lagt ut på justisdepartementets nettsider i dag, ønsker justisminister Knut Storberget å utvide straffebudet om hatefulle ytringer slik at det omfatter kvalifiserte angrep på religioner eller livssyn.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »

“Det er ingen tvil, vi trenger ny regjering”, skriver Sondre Olsen og viser til et politisk korrupt kameraderi. Sondre mener det lukter svidd, men det denne regjeringen faktisk står for – og som Olsens eget parti KrF støtter – lukter mye mer svidd enn saken han nevner. Nemlig utvidelsen av rasismeparagrafen.

Liberaleren skriver at regjeringen ønsker en ny rasismeparagraf som skal “utvides til å gjelde angrep på religion eller livssyn. Utvidelsen har en fordel, nemlig at blasfemiparagrafen fjernes fra lovverket. Eller regjeringen vil endre innholdet, men budskapet er det samme som før; redusert ytringsfrihet.”

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »