Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘aftenposten’

Masken faller

Islams mest autoritative leder, som Aftenpostens Per A. Christiansen har ment «har relativt liberale synspunkter», og Oslos domprost har omtalt som «en varm person som ga uttrykk for at han ønsket fred» vil gjenta Holocaust.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har gjennomført såkalte bekymringssamtaler med en rekke unge islamske menn som har kontakt med ekstreme miljøer.

Det er sjefen i PST, Jørn Holme, som opplyser dette til Aftenposten. Samtalene mennene blir hentet inn til er et ledd i det forebyggende arbeidet som PST har for å stanse rekrutteringen til ekstreme miljøer. Tidligere har samme metode fungert bra overfor ungdom som har vært på vei inn i høyreekstreme organisasjoner.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »

Basim Ghozlan tar avstand fra Yusuf al-Qaradawis uttalelser, hvis han er korrekt sitert. Men det er han ikke sikkert på. Og Aftenpostens Halvor Tjønn har han lite til overs for.

I dag er Basim Ghozlan sitert i Aftenposten, av journalist Halvor Tjønn, på at han ikke vil kommentere den muslimske tungvekteren Yusuf al-Qaradawis oppsiktsvekkende uttalelser om at «Holocaust var en himmelsk straff overfor jødene» som «neste gang skal skje gjennom muslimenes hender».

Ghozlan er leder av Det islamske forbundet og driver blant annet nettstedet Islam.no.

Til Fritanke.no forteller Ghozlan at det er to årsaker til at han ikke ønsket å kommentere saken overfor Aftenposten.

For det første er han usikker på om al-Qaradawi er sitert riktig. For det andre ønsket han ikke å kommentere dette overfor Aftenpostens journalist Halvor Tjønn.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »

 Islamisten Yusuf al-Qaradawis uhyrlige – men ikke overraskende – utspill med støtte til Hitlers jødeutryddelse, møtes med en pressemelding fra Islamsk Råd som må kunne karakteriseres som like lite overraskende: Det gyves løs på formidleren av de faktiske forholdene, Aftenpostens Halvor Tjønn, og det stilles spørsmål ved hvorvidt det Tjønn refererer stemmer.

Les resten av artikkelen

Read Full Post »

Abid Q. Raja vil ikke kritisere de muslimske innvandrermiljøene for sterkt. For da havner han på utsiden.

– Jeg er på nippet nå. Artikkelen jeg skrev i Aftenposten etter at Islamsk råd hadde nektet å ta avstand fra dødsstraff for homofili, var på kanten. Mange ble sure på meg fordi jeg dro en intern diskusjon inn i det offentlige rom, sier advokat Abid Q. Raja.

Les resten av artikkelen her.

Read Full Post »

Oppropet til Salman Rushdie og 11 andre intellektuelle ble først offentliggjort onsdag i den satirske franske ukeavisen Charlie Hebdo. Aviser i flere europeiske land, deriblant Danmark, har fulgt opp og trykt oppropet. – Jeg oppfatter det som vendt mot islamismen, og en indirekte støtte til min avis, sa sjefredaktør Carsten Juste i Jyllands-Posten i sin begrunnelse for å trykke artikkelen torsdag. Aftenposten gjør i dag det samme.

Les resten av artikkelen her.

(Dette er en eldre artikkel)

Read Full Post »