Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘dagbladet’

Marte Michelet i Dagbladet er bekymret over økende «islamofobi» og rasisme. Og det er det selvsagt all grunn til å være, dersom slike holdninger faktisk har blitt vanligere. I enkelte europeiske land stemmer nok dette, ihvertfall. Michelet er også bekymret over at kjente islamkritikere i Norge ikke tar tilstrekkelig avstand fra «brune krefter». Også det med god grunn, i noen tilfeller.

Personlig er jeg bekymret over visse holdninger i islam, til bl.a. kvinners rettigheter, homofili, straff, vold, og ikke minst: til demokrati og det sekulære samfunn. Jeg er videre bekymret for at vi som kritiserer islam for slike ting kan havne i bås med det Michelet kaller «brune krefter». Uten god grunn.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »

Iffit Quershi og Lars Gule krangler for tiden i Dagbladet, men selv om det avdekkes direkte løgner i argumentasjon, så vil ikke Dagbladet ha det på trykk. Det er liten tvil om at Dagbladets linje er at religion skal beskyttes – for vi snakker jo om islam.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »

Av Carl-Henrik Wolf Lund

Dagbladet har en god artikkel som belyser hvordan forholdene var i Afghanistan under Taliban-regimet. Tabliban-regimet var det mest ekstreme islamistiske styret verden noen gang har sett og var en blanding av sharia, eldgammel pashtunsk stammelov og Taliban-ledernes egne filosofier. Taliban-regimet hadde mot slutten kontroll over mer enn 90% av Afghanistan. De innførte lover og regler som man knapt kan fatte var mulig.

Les resten av innlegget her.

Read Full Post »