Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘debatt’

Noe jeg aldri har forstått er hvorfor det ikke er en større entusiasme for en sekulær stat blant de troende. De har jo alt å vinne: Løsrevede trossamfunn slipper at politikere blander seg inn i teologiske spørsmål. De slipper at staten legger føringer for virksomheten gjennom å lokke med offentlig, økonomisk støtte.

En sekulær stat hadde skapt en glødende religiøsitet i Norge. En sekulær stat hvor medlemmene selv finansierte sine trossamfunn hadde ledet til en sunn konkurranse om sjelene. Det hadde bidratt til et større alvor i debatten om verdispørsmål, noe annet enn den fargeløse konsensuskulturen vi ser i åndslivet i Norge i dag.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »

Av Bjørn Stærk

Det virket lenge som om multikulturalistene hadde vunnet. Til tross for folkelig skepsis og motstand mot innvandrere og innvandrerkultur framsto multikulturalismen lenge som den eneste seriøse leiren i innvandringsspørmålet i Norge. De eneste som visste hva de snakket om, og som var motivert av høyere motiver enn frykt og nasjonalisme. Så oppdaget vi den islamske terrorismen.

Les resten av innlegget her.

Read Full Post »