Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Durban’

Norge bør holde seg hjemme fra FN-konferansen om rasisme – eller reise hjem underveis – dersom utglidningen når det gjelder menneskerettighetene ikke stopper.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »

Grenser for dialog

Dialog skal finne sted. Kanskje er det den radikalliberale intelligentsiaens fremste eksportvare. Etter at våre forfedre hadde herjet landene i sør, var tiden inne for å trekke oss ut og unnskylde oppførselen. Men skylden ble vi ikke kvitt. Vår oppreisning, vår gave til verden, ble dialog. Resten av verdens mordere, diktatorer eller terrorister skulle vaske seg fri fra skyld under forsoningens tegn.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »

Norges linje er å delta i Durban II og Menneskerettsrådet for å kunne påvirke. Men er utenriksminister Jonas Gahr Støre klar over risikoen ved å binde seg til FN-skuta som seiler i stadig mer grumset farvann?

Les resten av artikkelen

Read Full Post »

Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen kritiserer forsøket på å gjøre Durban II-konferansen neste år til en konferanse som vil kneble ytringsfriheten ved å stemple religionskritikk som blasfemi.

Les resten av artikkelen her.

Read Full Post »

Danmarks mest populære politiker, Naser Khader , som står bak opprettelsen av Demokratiske Muslimer, kritiserte nylig det han mener er FNs flørt med islamister.

Den 17. September ble religion og menneskerettigheter diskutert i FNs menneskerettighetsråd. Der kom Naser Khader med sterk kritikk mot Durban II-konferansen som skal bli avholdt neste år i FN.

Her skal det i FN-regi diskuteres rasisme, og de muslimske landene legger opp til at religionskritikk skal forbys som krenkende ovenfor muslimer, skriver Berlingske Tidende. 

Les resten av artikkelen her.

Read Full Post »