Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘menn’

Hijab bare begynnelsen

For nå kommer fortsettelsen, de argumentene som har blitt latterliggjort av hijab-forkjempere hittil:

Les resten av artikkelen

Read Full Post »

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har gjennomført såkalte bekymringssamtaler med en rekke unge islamske menn som har kontakt med ekstreme miljøer.

Det er sjefen i PST, Jørn Holme, som opplyser dette til Aftenposten. Samtalene mennene blir hentet inn til er et ledd i det forebyggende arbeidet som PST har for å stanse rekrutteringen til ekstreme miljøer. Tidligere har samme metode fungert bra overfor ungdom som har vært på vei inn i høyreekstreme organisasjoner.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »