Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘politikk’

Yusuf al-Qaradawi er leder for det europeiske fatwaråd, og mener at Holocaust var Allahs straff over jødene. Og ved neste runde håper han straffen skjer ved muslimske hender. Islamsk råd vil ikke ta avstand fra uttalelsene, og så kommer Basim Ghozlan i det islamske forbundet i Norge med den spesielle uttalelsen:

Les resten av artikkelen

Read Full Post »

Jens Martin Eriksen og Frederik Stjernfelt er et originalt par. De driver kritikk av det multikulturelle samfunn fra en akademisk uangripelig posisjon. I sin kommende bok Adskillelsens politikk har Eriksen besøkt Malaysia og skildrer dette samfunnet med den blanding av intervjuer og reportasjer som karakteriserer deres bøker om Balkan. Det er en spennende form som sier mer enn vanlig journalistikk, mer enn objektiv forskning.

Les resten av artikkelen her.

Read Full Post »

Kan religion og politikk skilles?

Det er et viktig spørsmål Thorbjørn Jagland tar opp i Dagsavisen 4. februar når han argumenter for at religion og politikk må skilles. Religionenes betydning i politikken kommer bare til å øke i tiden framover så det er fortjenstfullt at en sentral utenrikspolitiker som Jagland peker på dette. Men det dreier seg om en utvikling enda mer kompleks enn Jagland beskriver den.

Les resten av artikkelen her.

Read Full Post »

Hva er en moderat muslim? Ifølge et oppslagsverk, er en moderat person noen som står imot radikale eller ekstreme synspunkter, spesielt innen politikk eller religion. Til tross for dette, ser folk ut til å slite med definisjonen av en moderat muslim. Kanskje vil det bli enklere ved å definere en radikal muslim og så sammenligne den moderate muslimen som en motsetning til den radikale.

Les resten av innlegget her.

Read Full Post »