Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘religion’

Yusuf al-Qaradawi er leder for det europeiske fatwaråd, og mener at Holocaust var Allahs straff over jødene. Og ved neste runde håper han straffen skjer ved muslimske hender. Islamsk råd vil ikke ta avstand fra uttalelsene, og så kommer Basim Ghozlan i det islamske forbundet i Norge med den spesielle uttalelsen:

Les resten av artikkelen

Read Full Post »

Regjeringen har nylig gått på et prestisjetap da den ble presset til å trekke snikinnføringen av blasfemiloven inn i straffeloven. Sp står skyldtunge igjen etter at de først erklærte sin såkalte verdiseier. Det var bare at verdiene var fraværende i seieren. For hvilke verdier ligger det i å gjøre det straffbart for folk å kritisere religioner? Verre er det at nå er regjeringen i gang igjen. Denne gangen handler det om hijab til politiuniformen. Prosessen er like udemokratisk som forrige bakromsvedtak.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »

Grenser for dialog

Dialog skal finne sted. Kanskje er det den radikalliberale intelligentsiaens fremste eksportvare. Etter at våre forfedre hadde herjet landene i sør, var tiden inne for å trekke oss ut og unnskylde oppførselen. Men skylden ble vi ikke kvitt. Vår oppreisning, vår gave til verden, ble dialog. Resten av verdens mordere, diktatorer eller terrorister skulle vaske seg fri fra skyld under forsoningens tegn.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »

Religionskamp i Gaza

Palestinerne er ikke bare i krig med Israel. De er i krig med seg selv.

Konflikten mellom Israel og Hamas på Gazastripen, som nå tid har utviklet seg til åpen krig, er også en religionsstrid. At det har gått så galt, henger nemlig sammen med at palestinerne ikke bare er i krig med Israel. De er i krig med seg selv. På Gazastripen kommer det til uttrykk gjennom de siste par årenes stadig voldsommere og svært blodige konfrontasjonen mellom fraksjonene Fatah og Hamas.

 

På Vestbredden ligger det også tungt i luften. Det er snakk om en indre motsetning som er nesten like gammel som den palestinske nasjonalbevegelsen, og som i alle fall kan spores tilbake til tiden før grunnleggelsen av Hamas i 1988.

Les resten av artikkelen her 

Read Full Post »

Kan religion og politikk skilles?

Det er et viktig spørsmål Thorbjørn Jagland tar opp i Dagsavisen 4. februar når han argumenter for at religion og politikk må skilles. Religionenes betydning i politikken kommer bare til å øke i tiden framover så det er fortjenstfullt at en sentral utenrikspolitiker som Jagland peker på dette. Men det dreier seg om en utvikling enda mer kompleks enn Jagland beskriver den.

Les resten av artikkelen her.

Read Full Post »

Hva er en moderat muslim? Ifølge et oppslagsverk, er en moderat person noen som står imot radikale eller ekstreme synspunkter, spesielt innen politikk eller religion. Til tross for dette, ser folk ut til å slite med definisjonen av en moderat muslim. Kanskje vil det bli enklere ved å definere en radikal muslim og så sammenligne den moderate muslimen som en motsetning til den radikale.

Les resten av innlegget her.

Read Full Post »