Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘religioner’

Noe jeg aldri har forstått er hvorfor det ikke er en større entusiasme for en sekulær stat blant de troende. De har jo alt å vinne: Løsrevede trossamfunn slipper at politikere blander seg inn i teologiske spørsmål. De slipper at staten legger føringer for virksomheten gjennom å lokke med offentlig, økonomisk støtte.

En sekulær stat hadde skapt en glødende religiøsitet i Norge. En sekulær stat hvor medlemmene selv finansierte sine trossamfunn hadde ledet til en sunn konkurranse om sjelene. Det hadde bidratt til et større alvor i debatten om verdispørsmål, noe annet enn den fargeløse konsensuskulturen vi ser i åndslivet i Norge i dag.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »

Justisminister Knut Storberget vil verne religioner og den enkeltes religiøse følelser i en ny lov. – Dette er bekymringsfullt. Religioner bør ikke ha noe særskilt vern mot kritikk, sier HEFs Kristin Mile.

Ifølge en pressemelding lagt ut på justisdepartementets nettsider i dag, ønsker justisminister Knut Storberget å utvide straffebudet om hatefulle ytringer slik at det omfatter kvalifiserte angrep på religioner eller livssyn.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »