Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘thorbjørn’

Stortingspresident Thorbjørn Jagland skrev en oppsiktsvekkende kommentar i Dagsavisen i går. Han gikk rett til kjernen i debatten om FN og ytringsfrihet. Han bidrar med refleksjoner som jeg ikke kan huske å ha lest fra noen annen sosialdemokrat. Hans kritikk av FNs Menneskerettighetsråd ser ut til å gå på tvers av hele den norske venstresidens syn på FN. Jagland utfordrer vår klokketro på dialog.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »

Norge bør holde seg hjemme fra FN-konferansen om rasisme – eller reise hjem underveis – dersom utglidningen når det gjelder menneskerettighetene ikke stopper.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »

Kan religion og politikk skilles?

Det er et viktig spørsmål Thorbjørn Jagland tar opp i Dagsavisen 4. februar når han argumenter for at religion og politikk må skilles. Religionenes betydning i politikken kommer bare til å øke i tiden framover så det er fortjenstfullt at en sentral utenrikspolitiker som Jagland peker på dette. Men det dreier seg om en utvikling enda mer kompleks enn Jagland beskriver den.

Les resten av artikkelen her.

Read Full Post »