Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘totalitært’

Det ligger ikke så langt tilbake i tid. Et ødeleggende stykke historie. Men har vi lært når vi på ny lar det totalitære udyret vokse?

Fred i vår tid.
Det var en høstdag i 1938 at Storbritannias statsminister Chamberlain viftet stolt med fredsavtalen som skulle avverge en blodig krig og erklærte «Peace in our time», fred i vår tid. Nazi-Tyskland gapte, og stormaktene i Folkeforbundet valgte å ofre Tsjekkoslovakia.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »