Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for desember 2008

Ny Muhammedfilm: En klokere mann i dag?

Den nederlandske politikeren og eksmuslimen Ehsan Jami, har i lengre tid bebudet en film om islamstifteren Muhammed. Mang en ledende politiker har vært bekymret for filmens innhold og reaksjoner fra ekstremistisk hold, og regjeringen sendte ut en pressemelding umiddelbart da filmen ble lansert: Den beklaget at Jami sårer muslimers følelser…

I filmen tar Muhammed i dag avstand til sitt eget ekteskap med Aisha, som ble fullbyrdet da jentungen var ni år gammel. Han fremstilles som en klokere mann som ønsker en moderne og tolerant tolkning av islam. Slikt kan det selvsagt bli bråk av i et Nederland som, ifølge Jami, blir mer og mer preget av islam og sharia.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »

Ungdommen i Rosengärd får nok en gang rettet søkelyset mot seg. Hva ligger til grunn for de voldelige opptøyene? Og hvem sloss de egentlig mot? Antropolog Aje Carlbom kaller etablissementets forklaring om ”utenforskap” for en ”ideologisk røre”.

Knapt et eneste europeisk land har gjort så mye for å integrere muslimer enn Sverige. Hvis ikke tankene ledes bort fra offerperspektivet, kommer Rosengärds ungdom vanskelig nærmere Sverige. Ungdommen trenger ikke flere moskeer. De trenger utdanningen og flere veier inn i det svenske samfunnet, konkluderer Carlcom.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »

Justisminister Knut Storberget vil verne religioner og den enkeltes religiøse følelser i en ny lov. – Dette er bekymringsfullt. Religioner bør ikke ha noe særskilt vern mot kritikk, sier HEFs Kristin Mile.

Ifølge en pressemelding lagt ut på justisdepartementets nettsider i dag, ønsker justisminister Knut Storberget å utvide straffebudet om hatefulle ytringer slik at det omfatter kvalifiserte angrep på religioner eller livssyn.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »

“Det er ingen tvil, vi trenger ny regjering”, skriver Sondre Olsen og viser til et politisk korrupt kameraderi. Sondre mener det lukter svidd, men det denne regjeringen faktisk står for – og som Olsens eget parti KrF støtter – lukter mye mer svidd enn saken han nevner. Nemlig utvidelsen av rasismeparagrafen.

Liberaleren skriver at regjeringen ønsker en ny rasismeparagraf som skal “utvides til å gjelde angrep på religion eller livssyn. Utvidelsen har en fordel, nemlig at blasfemiparagrafen fjernes fra lovverket. Eller regjeringen vil endre innholdet, men budskapet er det samme som før; redusert ytringsfrihet.”

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »

Jens Brun-Pedersen har utnevnt seg selv til KrF-politiker, og har skrevet forslag til et debattinnlegg som er mer i tråd med det KrF han ønsker seg.

Dette innlegget er til fri avbenyttelse av alle kristne, og ikke minst KrFs stortingspolitikere.

Jeg har skrevet det som et svar til KrFs Dagrun Eriksens stadige oppfordringer om at norske skoler bør fortsette å arrangere julegudstjenester. Hvis KrF hadde lagt seg på denne linja, hadde det vært lettere å ha sympati med dem. Innlegget ble først sendt til Vårt Land, men de ønsket ikke å ta det inn.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »

Ville noen funnet på å forsvare begreper som ”kommunistfobi” eller ”nazifobi”, bare man ga dem et mer presist og faglig innhold? spør Sara Azmeh Rasmussen.

Jeg må innrømme at debatter blir mindre interessante når de tar en forutsigbar retning. Da jeg skrev mitt innlegg hvor jeg problematiserte begrepet ”islamfobi”, var jeg rimelig sikker på at antisemittismen skulle trekkes inn av nettopp Lars Gule.

Les resten av innlegget her

Read Full Post »

Marte Michelet i Dagbladet er bekymret over økende «islamofobi» og rasisme. Og det er det selvsagt all grunn til å være, dersom slike holdninger faktisk har blitt vanligere. I enkelte europeiske land stemmer nok dette, ihvertfall. Michelet er også bekymret over at kjente islamkritikere i Norge ikke tar tilstrekkelig avstand fra «brune krefter». Også det med god grunn, i noen tilfeller.

Personlig er jeg bekymret over visse holdninger i islam, til bl.a. kvinners rettigheter, homofili, straff, vold, og ikke minst: til demokrati og det sekulære samfunn. Jeg er videre bekymret for at vi som kritiserer islam for slike ting kan havne i bås med det Michelet kaller «brune krefter». Uten god grunn.

Les resten av artikkelen her

Read Full Post »

Older Posts »